Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

Firma Produkcja Handel Usługi Maciej Węgiel uzyskała dotację w ramach projektu:

ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B
Projekt realizowano w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

8 Oś Priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Opis realizowanego projektu:

Opisywany projekt pozwolił na zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień dotyczących produkowanej przez naszą firmę stolarki okiennej pomiędzy współpracującymi z naszą firmą dystrybutorami i naszym zakładem produkcyjnym.

W ramach projektu zintegrowano aplikację Stolcad oraz program Dealer zainstalowany w firmach partnerskich w jeden wspólny system wymiany dokumentów. Dodatkowo dokumenty handlowe przekazywane z nasz system Optima są przekazywane naszym Partnerom w formie elektronicznej zgodnie ze standardem ECOD.

Realizacja w/w procesów biznesowych odbywa się na drodze elektronicznej wymiany dokumentów zgodnie ze standardem B2B.

Wartość zrealizowane projektu wynosi: 348 200 zł

Wartosć uzyskanej dotacji: 249 390 zł